خدمات مجالس

جوامع رستورانی

در کشور ما، حضور رستوران ها و جوامع رستورانی ( با رویکرد ایرانی و بین المللی)، بسیار کم رنگ دیده می شود و در زمینه معماری نیز دانش چندانی حول این محور شکل نگرفته است، شاید این غفلت در تدوین دانش طراحی رستورانی، جای خالی رستوران های کم نقص و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
خدمات مجالس

وظایف مرتبط با تشریفات مجالس و خدمات عروسی چیست؟

وظایف مرتبط با تشریفات مجالس و خدمات عروسی چیست؟ نخستین کاری که موسسات تشریفاتی انجام می دهند، بررسی سلایق عروس خانم ها و آقا داماد ها است. آنها با بررسی سلیقه و میزان بودجه ای که زوج ها در نظر گرفته اند، بهترین گزینه ها را به آنها پیشنهاد خواهند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
خدمات مجالس

ازدواج، رابطه‌ای دوجانبه

ازدواج، رابطه‌ای دوجانبه، پیچیده، ظریف و پویاست که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. اگرچه در نخستین روزهای ازدواج، زوجین به یکدیگر احساس‌ تعهد دائمی می‌نمایند. لیکن برخی از زوجین به تدریج دچار تعارض می‌شوند (نوابی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل