آموزشی

نیروهای روانی قدرتمندی که حتی شما رو مجبور به انجام کارای بد می کنه 

  اگه موقعیتش پیش بیاد، ممکنه هر آدم شیر پاک خورده ای خوب رو از بد تشخیص نده. راستش رو بخواهید، نوع شیر هیچ تأثیری در تشخیص اینطور چیزها نداره. چیزایی که انجام دادن کار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

نگاهی به پیشرفت سازمانی و عوامل موثر بر اون

  پیشرفت سازمانی (OD) شامل کارایی برگرفته از علوم رفتاریه که واسه تغییر در سازمان به کار میره. پیشرفت سازمانی چیه؟ پیشرفت سازمانی مجموعه خیلی از نظریها، فرایندها و فعالیتایی رو پوشش می ده که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل